Monitoring CCTV IP

Co to jest monitoring CCTV IP ?

Jest to system telewizji przemysłowej, w którym transmisja i zapis treści dźwiękowej/obrazu odbywa się poprzez sieci komputerowe oraz łącze teleinformatyczne. Przesył danych odbywa się dzięki protokołowi internetowemu IP. Ten system telewizji przemysłowej budowany jest w oparciu o specjalistyczne kamery jak i oprogramowanie które zarządza zarejestrowanym materiałem wideo. Sygnał przesyłany jest za pomocą sieci WIFI zbudowanej do tego tego celu .Transmisje monitoringu bezprzewodowego CCTV IP stosuje się dzięki wykorzystaniu nadajników i odbiorników. W przypadku takiej transmisji bezprzewodowej medium stanowi fala radiowa o określonej częstotliwości 900 MHz, 1200 MHz, 2400 MHz lub większej. Za pomocą tego łącza możliwa jest transmisja zarówno audio jak i wideo. Taka transmisję monitoringu stosuje się:

– w miejscach gdzie nie ma możliwości ułożenia kabli

– w miejscach gdy zachodzi konieczność częstej zmiany lokalizacji kamery

– przy obsłudze imprez masowych