Kwalifikacje

Szanowni Państwo

Należy pamiętać, że nieposiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych (wykształcenia w zakresie systemów bezpieczeństwa) przez instalatora systemów alarmowych może doprowadzić kosztownych niedogodności dla obu stron, w tym złego dobrania systemów bezpieczeństwa lub jego uszkodzenia.
Firma SECURITY-SYSTEM posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywa zadań
z zakresu elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Wśród nich możemy wymienić:

  • kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego
  • wydany przez Wojewódzkiego Komendanta Policji w Łodzi Wpis na Listę Kwalifikowanych Pracowników Zabezpieczenia Technicznego,
  • ukończony kurs Pracowników Zabezpieczenia Technicznego w zakresie projektowania, montażu i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego systemów alarmowych stopni 1-4 / klas SA1-SA4 wg NO*
  • autoryzacje do montażu systemów takich jak DSC, FIBARO, SATEL, JABOLTRON, NOVUS i inne,
  • szkolenia w zakresie instalowania montowanych produktów,
  • bogate doświadczenie zdobyte podczas dotychczasowych prac montażowych.

*(norma obrona NO-04-A004)