Gwarancja i serwis

Zgodnie z oczekiwaniami swoich klientów udzielmy 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę, a na zastosowane podzespoły na czas określony przez producenta w kartach gwarancyjnych. Korzystając z oferty znanych producentów, uwzględniając postęp technologiczny oraz fakt, że stosowane przez nas podzespoły służą ochronie mienia, dokładamy wszelkich starań, aby stosować urządzenia niezawodne.

Gwarancja nie obejmuje bezpłatnych napraw usterek powstałych w wyniku:

 • kradzieży lub dewastacji podzespołów,
 • dewastacji infrastruktury okablowania,
 • wyładowań atmosferycznych,
 • awarii instalacji wodnej lub elektrycznej obiektu,
 • ingerencji  przez osoby nieuprawnione,
 • zerwania plomb gwarancyjnych

W okresie gwarancyjnym przejmujemy na siebie obowiązek kontaktów z serwisem producenta, a także  demontaż uszkodzonych podzespołów, transport do serwisu i ponowny ich montaż w obiekcie. Producent na czas naprawy nie zapewnia urządzeń zastępczych, dlatego aby zapewnić ciągłość pracy zainstalowanych systemów zainstalujemy urządzenie zastępcze.

Dla Państwa wygody i poczucia bezpieczeństwa wprowadziliśmy usługę „konserwacji”
w trybie miesięcznym lub kwartalnym która obejmuje utrzymanie w sprawności wszystkie podzespoły funkcjonujące w systemie tzn.:

 • sprawdzenie historii systemu CCTV lub pamięci zdarzeń systemu alarmowego
 • kontrola wszystkich głównych elementów CCTV (w tym struktury okablowania oraz połączeń) lub systemu alarmowego
 • sprawdzenie wszystkich urządzeń kontroli CCTV lub systemu alarmowego
 • sprawdzenie oraz oczyszczenie kamer, obiektywów i obudów
 • sprawdzenie poprawności pola widzenia kamer (ew. ich ustawienie do nowych wytycznych)
 • sprawdzenie jakości nagrywania i odtwarzania obrazu
 • naprawy usterek w razie potrzeby
 • przywrócenie systemu CCTV lub systemu alarmowego do statusu operacyjnego po jego awarii
 • 24 godzinna pomoc techniczną.